Jaarplannen en –rapportages

Terug naar de hoofdpagina van de website: klik hier

 

JAAROVERZICHT 2013

Afgelopen periode

Gestaag vordert de verbouwing en de inrichting van het Brugschip als bezoekerscentrum  voor publiek en ontmoetingsruimte voor de eigenaren van het varend erfgoed.

We zijn zeer erkentelijk dat een bevriende architect ons weer geholpen heeft met de opzet en verdere inrichting van het brugschip. Wij zijn blij met het enthousiasme voor ons project. Door alle vrijwillige inzet kan dit stapsgewijs worden gerealiseerd.

De bovenzaal is de oude machinekamer van het brugschip met de 24 oorspronkelijke ramen die rondom een prachtig uitzicht geven op de collectie schepen van de museumhaven. De ruimte is nu geheel ingetimmerd geworden met klassieke grenen kraaldelen. De zware vloerdelen van 5 centimeter dik zijn aaneengelegd zodat er een publieksvriendelijke en veilige ruimte is ontstaan. Het geheel is geschilderd in prachtige oude kleuren die nu het industriële erfgoed accentueren.

Ook verlichting is aangebracht in de vorm van spotjes die later de panelen kunnen uitlichten.

De aangebrachte wenteltrap is door een van onze vrijwilligers in dezelfde scheepskleuren geschilderd als de omgang buiten en vormt zo een fraai geheel. Daarmee werd ook het scheepsruim als benedenzaal toegankelijk. Daar wordt nu aan gewerkt. Alle wanden zijn ontroest en schoongemaakt en grootdeels geschilderd. Tevens is een toilet aangelegd voor publiek.

We hebben weer allerlei goederen om niet ontvangen tot laatstelijk een computer, flat screen met dvd speler om films en diaseries af te draaien, kapstok, wissellijsten, enz. enz. 

We kregen niet alleen goederen in natura ook tussendoor ontvingen we kleine welkome donaties van enthousiaste bezoekers.

Door de toegankelijke ruimtes hebben we ook serviceclubs kunnen ontvangen als de Lions en de Kiwanis. Indertijd kwam onze eerste donatie van de lokale Rotary. We kregen weer enthousiaste reacties. Het is leuk steeds weer te merken hoe vergeten erfgoed in de belangstelling komt.

Als kleine vergader ruimte heeft het een intieme sfeer.

Ook dit jaar hebben we weer diverse rondleidingen gegeven langs de schepen in de museumhaven. Dit werd steeds vooraf gegaan door een presentatie in het Brugschip. De bedoeling hiervan is dat de ogen van de bezoekers gericht worden.

We hebben als een soort van handleiding van elk schip een beschrijving van interessante details op gebied van scheepsarchitectuur en –geschiedenis die veel meer informatie bevat dan de presentatieborden bij de schepen en die bij de rondleidingen gebruikt worden.

Tevens hebben we digitaal diverse reeksen van diaseries die bij de lezingen en presentaties gebruikt worden.

Op open dagen, monumentendagen e.d. hebben we weer acte de presence gegeven.

Door de verbinding van culturele activiteiten en de maritieme wereld proberen we bij publiek die nauwelijks het bestaan weet van varend erfgoed de belangstelling daarvoor te wekken.

Zo zijn er varende koor-workshops gegeven. Ook is hard gewerkt aan de organisatie en uitvoering van een verhalen festival voor kinderen (en ouders). Verschillende vertellers gaven voorstelling in de oude schepen. Op het brugschip werden oude films getoond en was er de  scheepstuiger Floris Hin die kinderen touwwerk liet knopen dat zij konden meenemen naar huis.

 

Financieel overzicht

Saldo 1/1/2013                                                                                    470,64

Giften                                                                         + 945,00

Bankkosten, website, KvK, e.d. minus rente                  - 235,11

Saldo 31/1/2013                                                                                   1180,53                       

 

NB: Dit overzicht van inkomsten en uitgaven is exclusief de kosten die de bestuursleden rechtstreeks aan derden hebben betaald voor de restauratie van het brugschip.

NB: Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd en declareren geen kosten, die zij maken ten behoeve van de stichting.

 

Het komend jaar

Ook  in 2014 hopen we door te kunnen gaan met ons brugschip en de diverse activiteiten.

Onze stichting en de Stichting van de museumhaven kennen een goede samenwerking. Het Brugschip zal ook nu weer beschikbaar gesteld worden voor activiteiten in de museumhaven en meetings van schippers/eigenaren van de historische schepen. Want door de inzet van dezen is er een bijzonder openlucht museum van varend erfgoed te bezichtigen waar het brugschip deel van uit maakt..

We hopen ook de benedenzaal verder in te richten. Tot nu toe is het steeds een hele toer zitplaatsen te regelen. We zijn op zoek naar geschikte klapstoelen die ook snel kunnen worden opgezet. De ervaring leert dat er ruimte is voor 50 mensen publiek bij lezingen en presentaties.

Ook zal het (panorama)dek een grote beurt moeten krijgen. Handen uit de mouwen dus in het nieuwe jaar.

Terug naar de hoofdpagina van de website: klik hier